Teisinis pranešimas

Teisinis pranešimas

Bendrovės „Egis Pharmaceuticals Ltd.“ interneto svetainės (toliau – svetainė) naudojimo sąlygos

Lankydamiesi svetainėje, sutinkate laikytis Asmens duomenų apsaugos ir Visuomenę dominančių duomenų viešumo įstatymų, Autorių teisių įstatymo ir kitų atitinkamų įstatymų ir teisės aktų nuostatų.

Prisijungdami prie svetainės ir naršydami joje, be jokių apribojimų ir išlygų sutinkate su šiame pranešime išdėstytomis naudojimo sąlygomis.

Naudodamiesi svetaine, sutinkate su naudojimo sąlygomis neatsižvelgiant į tai, ar su jomis susipažinote, ar ne. Sąlygų nepaisymas neatleidžia naudotojo nuo atsakomybės. Bendrovei „Egis Pharmaceuticals Ltd.“ ypač svarbu apsaugoti svetainės lankytojų pateiktus duomenis, užtikrinti lankytojų teisę į informacinį apsisprendimą ir užtikrinti saugų naršymą, todėl tam ėmėmės būtinų techninių, saugumo ir organizacinių priemonių.

Daugiau informacijos apie bendrovės „Egis Pharmaceuticals Plc“ vykdomą asmens duomenų tvarkymą rasite čia: https://hu.egis.health/adatvedelem.

Atsakomybės ribojimas

Bendrovės „Egis Pharmaceuticals Ltd.“ svetainės lankytojai ir paslaugų naudotojai sutinka, kad:

·            svetainėje lankysis ir ja bet kokiems tikslams naudosis savo nuožiūra, rizika ir atsakomybe ir bet kokią informaciją, parsisiųstą iš svetainės ar gautą per ją, naudos savanoriškai, savo nuožiūra ir savo rizika;

·            bendrovė „Egis Pharmaceuticals Ltd.“ ir svetainės kūrėjai bei operatoriai neatsako už jokias klaidas, nuostolius ar žalą, kuri gali kilti dėl lankymosi svetainėje ar jos naudojimo;

·            bendrovė „Egis Pharmaceuticals Ltd.“ neatsako už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, žalą ar išlaidas, kilusias dėl netinkamo svetainės veikimo ar nutrūkimo arba susijusias su turiniu ir duomenimis bei kita informacija, esančia arba prieinama per svetainę, įskaitant jos tikslumą, aktualumą, išsamumą, galiojimą, tinkamumą konkrečiam tikslui, patikimumą, teisingumą ir kt.;

·            bendrovė „Egis Pharmaceuticals Ltd.“ pasilieka teisę kartkartėmis be išankstinio įspėjimo pakeisti svetainės turinį arba nutraukti ar sustabdyti kai kurias arba visas savo paslaugas;

·            svetainė gali būti susieta su kitomis svetainėmis, kurių naudojimą stebi bendrovė „Egis Pharmaceuticals Ltd.“, tačiau ji neprisiima jokios atsakomybės už šių svetainių turinį arba žalą ar nuostolius, kylančius iš naudojimosi šiomis svetainėmis;

·            bet koks turinys svetainėje skelbiamas tik informaciniais tikslais ir jokiomis aplinkybėmis jis nėra konsultacija ar rekomendacija bei negali būti laikomas pagrindu kokiems nors sprendimams priimti ar imtis kokių nors veiksmų, įskaitant, bet neapsiribojant, medicininę informaciją, kuri negali pakeisti atitinkamos medicininės konsultacijos, kurios metu pateikiama išsami informacija.

Autorių teisės ir lankytojų ryšiai

Visa informacija svetainėje, įskaitant informaciją apie bendrą svetainės dizainą ir pobūdį, taip pat visi vaizdai ir tekstinis turinys saugomi autorių teisių ir pramoninės nuosavybės įstatymais. Atitinkamos teisės priklauso išskirtinai bendrovei „Egis Pharmaceuticals Ltd.“.

Informaciją iš bendrovės „Egis Pharmaceuticals Ltd.“ svetainės galite parsisiųsti ir turėti tik asmeniniam naudojimui, laikantis autorių teisių įstatymo nuostatų, ir šios informacijos negalima nei tiesiogiai, nei netiesiogiai naudoti finansinėms pajamoms kurti ar didinti. Prie bet kokios parsisiųstos informacijos turi būti pridedami atitinkami pranešimai apie autoriaus teises ir kitas atitinkamas intelektinės nuosavybės teises. Cituojant literatūrą ar mokslinį darbą svetainėje nemokamam naudojimui, būtina nurodyti darbo šaltinį ir autorių.

Nei Jūs patys, nei jokia trečioji šalis neturi teisės naudoti ar pakeisti visiškai ar iš dalies svetainės turinio jokiems viešinimo ar komerciniams tikslams, prieš tai negavę bendrovės „Egis Pharmaceuticals Ltd.“ sutikimo.

Jokia informacija apie prekės ženklus, patentus, kitas nuosavybės teises ir produktus, esančius svetainės portalo sistemoje, įskaitant informaciją, prieinamą per nuorodas, neturi jokiais būdais būti suprantama kaip teisė ar licencija, suteikta Jums. Bendrovė „Egis Pharmaceuticals Ltd.“ neperleidžia ir neperduoda jokių savo teisių svetainės lankytojui.

Pavadinimai, patentuoti pavadinimai ir domenai, pateikti svetainėje, yra bendrovės „Egis Pharmaceuticals Ltd.“ nuosavybė, ir mes pasiliekame visas teises į juos, ir jie negali būti naudojami verslo tikslams.

Bendrovė „Egis Pharmaceuticals Ltd.“ neatsako už jokią informaciją, priklausančią trečiajai šaliai; tokios informacijos naudojimui ar parsisiuntimui reikia gauti trečiosios šalies sutikimą.

Svetainės turinys ir į ją įkelta informacija yra nuolat tikrinama, atskiriant tokią informaciją, kuri neatitinka etikos principų, saugant trečiųjų šalių teises ir laikantis įstatymų ir teisės aktų. Svetainės operatorius turi teisę ištrinti bet kokį neleistiną turinį. Naudodamiesi svetaine, sutinkate neįkelti jokių duomenų ar informacijos, kurie prieštarautų įstatymams. Jūs taip pat sutinkate, kad turėsite padengti nuostolius, susijusius su tuo, kas pasakyta pirmiau

Išskyrus nuorodas į mūsų svetainės pradinį puslapį, griežtai draudžiama pateikti bet kokias nuorodas ar sukurti puslapius, prieš tai negavus mūsų rašytinio sutikimo.

Svetainę kontroliuoja ir tvarko bendrovė „Egis Pharmaceuticals Ltd.“ (1106 Budapeštas, Keresztúri út 30-38.)

Contact: mailbox@egis.hu.

WarningJūsų naršyklė pasenusi. Prašome naudoti atnaujintą versiją! Chrome || Firefox